CTV 1600 Series

De CTV 1600 Serie is een optische proefstand die de volgende parameters meet:

  • Orthogonaliteit (E1)
  • Parallelliteit (E2)
  • Totale lengte
  • Diameter (OD)
  • Concentriciteit
  • Spoed (per winding en afgewikkeld)

Deze proefstanden hebben, net als alle andere proefstanden van SAS, uitstekende waarden voor de reproduceerbaarheid. Daarnaast kunnen grafieken en rapporten eenvoudig gemaakt worden.

© 2017 - SAS Testers. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by SASTESTERS